Welcome to Group 1110
Home page
Join the Collection

PublicationsMORE

    54. Shengli Zhao, Jing Leng*, Shiping Wang, Xianchang Yan, Zixi Yin, Yanfeng Yin,Jun Zhang*, Shengye Jin*, Probing longitudinal carrier transport in perovskite thin films via modified transient reflection spectroscopy, Chem. Sci., 2022, 13, 8334.

    53. Yejun Xiao, Junxue Liu, Jing Leng*, Zixi Yin, Yanfeng Yin, Fuxiang Zhang, Chenglin Sun*, and Shengye Jin*, Long-Lived Internal Charge-Separated State in Two-Dimensional Metal−Organic Frameworks Improving Photocatalytic Performance, ACS Energy Lett. 2022, 7, 2323−2330.

    52. Zhaoxia Yang, Wenming Tian,* Fengke Sun, Shengye Jin,* and Dongjiang You*,...

Team LeaderMORE


Shengye Jin

Ph.D., Professor
0411-84379313
sjin@dicp.ac.cn

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

Equipments Gallery